Dziś Dzień Pracownika Samorządowego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego oraz Dnia Pracownika Samorządowego - wszystkim, którzy współtworzą samorząd i pracują dla dobra lokalnej społeczności - pracownikom Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu, radnym powiatowym oraz naszym koleżankom i kolegom z gmin składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, sukcesów zawodowych oraz satysfakcji z działań podejmowanych na rzecz powiatu chrzanowskiego. 

Czerwone róże