Powiat przebudował ul. Krakowską w Alwerni

Całościowy koszt zadania wyniósł ponad 1,7 mln zł, wkład własny powiatu to 525 tys. zł, a wkład gminy Alwernia to 406 tys. zł. Na inwestycję udało się nam pozyskać 848.656 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty trwały od czerwca ubiegłego roku roku do maja 2021 roku. 
Ul. Krakowska w Alwerni

Fot. Ul. Krakowska w Alwerni 

 

Remontowi podlegał odcinek długości ok. 1100 m. Wzmocniono podbudowę i położono nawierzchnię bitumiczną na powierzchni ok. 8 tys. m2. Na nawierzchni pojawiło się nowe oznakowanie poziome drogi wraz z przejściami dla pieszych i jednym zestawem aktywnej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. W zabudowie krawężnika na długości 1054 mb wykonano chodnik o powierzchni 1700 m2. Przebudowano sieć teletechniczną napowietrzną na długości  760 m. Wyregulowano włazy studni kanalizacyjnych, kratek ściekowych i włazy teletechniczne. Na odcinku 300 mb wykonano regulację rowów przydrożnych poprzez zabudowę korytek oraz umocnienie skarp płytami.