Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiat przebudował ul. Krakowską w Alwerni

Całościowy koszt zadania wyniósł ponad 1,7 mln zł, wkład własny powiatu to 525 tys. zł, a wkład gminy Alwernia to 406 tys. zł. Na inwestycję udało się nam pozyskać 848.656 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Roboty trwały od czerwca ubiegłego roku roku do maja 2021 roku. 
Ul. Krakowska w Alwerni

Fot. Ul. Krakowska w Alwerni 

 

Remontowi podlegał odcinek długości ok. 1100 m. Wzmocniono podbudowę i położono nawierzchnię bitumiczną na powierzchni ok. 8 tys. m2. Na nawierzchni pojawiło się nowe oznakowanie poziome drogi wraz z przejściami dla pieszych i jednym zestawem aktywnej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych. W zabudowie krawężnika na długości 1054 mb wykonano chodnik o powierzchni 1700 m2. Przebudowano sieć teletechniczną napowietrzną na długości  760 m. Wyregulowano włazy studni kanalizacyjnych, kratek ściekowych i włazy teletechniczne. Na odcinku 300 mb wykonano regulację rowów przydrożnych poprzez zabudowę korytek oraz umocnienie skarp płytami.