Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)

DRODZY PRZEDSIĘBIORCY


Przypominamy, iż zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o odpadach podmiot wpisany do rejestru jest obowiązany do złożenia marszałkowi województwa wniosku o zmianę wpisu w rejestrze wyłącznie przy użyciu aktualizacyjnego formularza elektronicznego za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w przypadku zmiany:
1) informacji zawartych w rejestrze,
2) zakresu prowadzonej działalności wymagającej wpisu do rejestru, w terminie 30 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana.
Marszałek Województwa jest zobowiązany do weryfikacji poprawności informacji zawartych w bazie BDO. W związku z powyższym poinformowanie podmiotów o konieczności samodzielnej aktualizacji wpisów w rejestrze BDO uznaje się za niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia weryfikacji kompletności posiadanych przez Urząd Marszałkowski decyzji i realizacji ustawowego obowiązku.
Na stronie internetowej: www.malopolska.pl/rejestr znajduje się Instrukcja dot. aktualizacji z zakresu działu XI do pobrania, w której krok po kroku przedstawiono jak dokonać przedmiotowej aktualizacji.

Logo BDO