Rusza INTERWENCJA 30+

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie rozpoczyna realizację projektu „INTERWENCJA 30+ wsparcie w zatrudnieniu osób bezrobotnych powiatu chrzanowskiego”

Deska ratunkowa

Projekt współfinansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i może być wsparciem dla bezrobotnych i przedsiębiorców borykających się z brakiem kadry po lockdown’ie związanym z pandemią Covid-19. 

Kierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

- osób o niskich kwalifikacjach,

- osób długotrwale bezrobotnych, tzn. pozostających bez pracy nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy,

- osób powyżej 50 roku życia,

- osób z niepełnosprawnościami,

- kobiet.

Wsparciem w projekcie jest zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych poprzedzone opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, pośrednictwem pracy, a dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia również poradnictwem zawodowym.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zachęca pracodawców do wzięcia udziału w „Interwencji 30+”. Szczególnie tych, których sytuacja kadrowa pogorszyła się w związku z pandemią Covid-19.

W ramach projektu można otrzymać refundację:

- do 12 miesięcy,

- do 6 miesięcy, również z jednorazową refundacją (max. 8.000 zł) - zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Kwota całkowita projektu: 1 494 648 zł
 
Okres realizacji: 1 czerwca 2021 – 30 czerwca 2023

 

Informacje dla pracodawców pod numerami telefonów: 32 75 88 862 oraz 32 75 88 861 

Informacje nt. projektu „INTERWENCJA 30+” pod numerami telefonów:

Renata Janus – tel. 32 75 33 845 lub mailowo: rjanus@chrzanow.praca.gov.pl 

Agnieszka  Kołodziejczyk – tel. 32 75 33 832 akolodziejczyk@chrzanow.praca.gov.pl

Więcej