Można zgłaszać uwagi i wnioski

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu strategicznego ochrona środowiska dla województwa małopolskiego.


Baner malopolska.pl

Uwagi  i wnioski do Projektu można składać do 13 sierpnia: 

- w formie pisemnej na adres Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Karolina.Duniec@umwm.malopolska.pl oraz Kinga.Dulemba@umwm.malopolska.pl

- ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska UMWM

Projekt programu dostępny jest również na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Społeczne/Programy i Projekty, jak również wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, p 505, ul Racławicka 56 w Krakowie od pon.-pt. w godz. 8.00 - 16.00