Dyrektorzy szkół odebrali akty powierzenia

W piątek, 23 lipca, trzech dyrektorów chrzanowskich szkół powiatowych otrzymało z rąk starosty akty powierzenia z okazji objęcia funkcji dyrektora placówki.

Dwie kobiety i trzech meżczyzn na tle niebieskiego baneru z herbem  powiatu chrzanowskiego

Anna Kulczyk wygrała konkurs na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chrzanowie. To jej druga kadencja. Andrzej Bieda także przedłużył piastowanie swego stanowiska w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Po raz pierwszy konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Libiążu wygrała Jadwiga Bochenek zastępując Bogumiłę Buchałę. Wszyscy oficjalnie obejmą funkcję od 1 września.

     - Mam nadzieję na dobrą współpracę, która zaowocuje wysokim poziomem działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i wymiernymi osiągnięciami uczniów, szczególnie w zakresie egzaminów zewnętrznych, dających podstawę właściwego funkcjonowania absolwentów szkoły w społeczeństwie, jak również do kontynuowania ścieżki edukacyjnej – powiedział Andrzej Uryga, Starosta Chrzanowski gratulując dyrektorom wygranej w konkursach. Życzył powodzenia na zajmowanym stanowisku oraz realizacji wszystkich celów i zamierzeń.