Małopolski Festiwal Smaku 2021 w Wygiełzowie

Małopolanie spragnionieni lokalnych specjałów, po długiej przerwie znowu będą mogli posmakować regionalnych, tradycyjnych produktów i potraw.

Na błekitnym tle zielona kapusta z napisem informującym o imprezie

Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego zaprasza na największe wydarzenie kulinarne z udziałem producentów regionalnych i tradycyjnych przysmaków oraz kół gospodyń wiejskich, które odbędzie się w najbliższą niedziele
(1 sierpnia 2021)  po raz pierwszy na terenie Muzeum-Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. To wielkie regionalne wydarzenie o charakterze kulinarnym, promujące małopolskich producentów żywności, produkty i potrawy lokalne oraz tradycyjne,  przygotowane z myślą o szerzeniu dziedzictwa kulinarnego, promowaniu zdrowego stylu życia, edukacji ekologicznej oraz pielęgnacji polskiej kultury i tradycji.

Szczegóły wydarzenia: http://mnpe.pl/malopolski-festiwal-smaku-1-sierpien-2021/