Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zachęca do pracodawców dalszej współpracy. Szczególnie tych, którzy nigdy nie korzystali z możliwości jaką dają aktywne formy wsparcia.

Czas pandemii to czas szczególnie ścisłej współpracy z przedsiębiorcami ziemi chrzanowskiej. Tysiące z nich korzystało ze wsparcia za pośrednictwem urzędu po raz pierwszy. Wielu, dzieliło się z nami dramatycznymi historiami związanymi z koniecznością zwolnień pracowników. Był to trudny czas. Trudny, a jednocześnie produktywny z uwagi na sprawne współdziałanie – podkreśla Jerzy Kasprzyk, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

 

Zdjęcie fryzjera używającego maszynki do golenia włosów oraz biały napis z nr telefonu.

Zachęca pracodawców do tego, by współpraca trwała nadal. Urząd posiada wiele atrakcyjnych form wsparcia dla bezrobotnych, które jednocześnie są istotnym wsparciem dla przedsiębiorcy. Co jest niezwykle ważne w obliczu pandemii.

- Niedawno rozpoczęliśmy realizację unijnego projektu „Interwencja 30+”. Dofinansowanie do zatrudnienia pracownika 30+ może trwać nawet do 12 miesięcy. Mamy też możliwość realizacji doposażeń, staży, czy szkoleń przed podjęciem zatrudnienia. Wkrótce może pojawić się też ciekawy projekt pilotażowy dotyczący szkoleń dla pracowników – wylicza Dyrektor.

Reasumując. Ogrom możliwości trudno ująć w kilku słowach. Dlatego, chrzanowski urząd idąc z duchem czasu uruchomił swój Fanpage na Facebooku.

- Zachęcam do polubienia i obserwowania profilu, który obok strony internetowej będzie platformą wymiany informacji, a także odniesieniem do najistotniejszych wiadomości zarówno dla pracodawców, jak i osób bezrobotnych. Niewątpliwą zaletą mediów społecznościowych jest fakt, że nie tylko można z nich czerpać informację, ale i dzielić się nią z innymi, do czego zachęcam szczególnie gorąco – stwierdza Jerzy Kasprzyk.

Dyrektor podkreśla, że niemal przy każdej informacji na Fanpage PUP podawane będą numery telefonów do pracowników. – Nie wahajmy się z nich korzystać! Mam świadomość, że regulaminy, wnioski, formularze mogą nieco zniechęcać przedsiębiorców, którzy i tak dużo czasu muszą poświęcić na kruczki prawne i biurokrację. Dlatego służymy wsparciem i na ile to tylko możliwe, realizujemy wsparcie zdalnie – zapewnia szef urzędu i zaprasza do kontaktu.