Dobra szkoła blisko Ciebie - dokonaj najlepszego wyboru

Są jeszcze pojedyncze wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski. 16 sierpnia placówki ogłoszą listy zakwalifikowanych do przyjęcia, a 23 sierpnia listy przyjętych.

Człowiek trzymający długopis w dłoni
Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini
Technik analityk 3
Technik ekonomista 5
Technik spedytor 5
Technik eksploatacji portów i terminali 10
 
 
 
 
Zespół Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini
Technik usług fryzjerskich – stylizacja wizerunku 2
Technik elektronik – robotyka 4
Technik budownictwa – aranżacja wnętrz 3
Technik fotografii i multimediów 7
Branżowa Szkoła I Stopnia 15
 
 
Zespół Szkół w Libiążu
Technik logistyk 7
Technik ekonomista 5
Technik elektronik 2
Technik organizacji turystyki 3
Technik mechanik 1
 
 
Zespół Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie
Technik mechatronik 7
Technik elektryk 7
Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa 3
 
 
 
 
I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-ang 9
Klasa o rozszerzeniu: biol-chem-ang 1
 
 
 
 
II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie
Klasa o rozszerzeniu:j.pol.-hist.-hist.sztuki 3