Zapraszamy na X Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Wydarzenie odbędzie się 10 września na terenie Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec  w Wygiełzowie, w godzinach 14:00 - 18:00.

PLAKAT GRANAT, BIAŁE NAPISY WYGIRŁZÓW, 10 WRZEŚNIA 2021, POWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZGŁOSZENIA DO 7 WRZEŚNIA  PIOS@POWIAT-CHRZANOWSKI.PL LUB TELEFONICZNIE 326257984.

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Powiatu Chrzanowskiego aktywnie uczestniczących w rozwoju sektora pozarządowego.

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych to platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, okazja do dyskusji w gronie osób zaangażowanych w pracę na rzecz środowisk lokalnych.

To również możliwość wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, jak również integracja środowiska organizacji z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Ze względu sytuację związaną z COVID 19 liczba miejsc ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 7 września mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl, bądź telefonicznie tel. 32/ 625 79 46.

 

Pliki do pobrania: