UWAGA! zmiana regulaminu konkursu fotograficznego "Piękno Ziemi Chrzanowskiej"

Konkurs promuje walory przyrodnicze i historyczne Powiatu Chrzanowskiego.  W Regulaminie Konkursu Fotograficznego "Piękno Ziemi Chrzanowskiej" wprowadza się następujące zmiany:

plakat w kolorze jeans na srodku aparat foro napis zmiana regulaminu konkursu fotograficznego piękno ziemi chrzanowskiej, wydłużony termin składania prac do 30.09.2021, zgłoszenia można przesy łać pocztą lub mailowo
  • termin nadsyłania zgłoszeń wydłuża się do dnia 30 września 2021 roku,
  • od 23.08.2021r. prace oraz formularze zgłoszeniowe można wysyłać pocztą tradycyjną lub mailowo na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl 
  • rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.10.2021r.
  • prace przesłane do dnia 23.08.2021 podlegają ocenie Komisji Konkursowej na zasadach regulaminu z dnia 15.04.2021 tj.  obowiązującego dotychczas

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

PLIKI DO POBRANIA: