Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Pani Marta Koszowska, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, Pani Monika Pater, nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Pani Beata Śledzińska, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini oraz Pan Piotr Cempel, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

starosta, wicestraosta, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele pozuja do współnego zdjęcia

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyli uroczyście ślubowanie w obecności:

  • Andrzeja Urygi - Starosty Chrzanowskiego,
  • Bartłomieja Gębali - Wicestarosty,
  • Ewy Szydłowskiej-Koryczan -Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
    oraz Dyrektorów Szkół:
  • Andrzeja Biedy - Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie,
  • Piotra Brzózki -Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini,
  • Renaty Bębenek -Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych,
  • Bożeny Biercy - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Nadany stopień nauczyciela mianowanego jest kolejnym etapem na drodze rozwoju zawodowego nauczycieli.