Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczycielom

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Pani Marta Koszowska, nauczyciel II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie, Pani Monika Pater, nauczyciel Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini, Pani Beata Śledzińska, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini oraz Pan Piotr Cempel, nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie otrzymali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

starosta, wicestraosta, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele pozuja do współnego zdjęcia

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego złożyli uroczyście ślubowanie w obecności:

  • Andrzeja Urygi - Starosty Chrzanowskiego,
  • Bartłomieja Gębali - Wicestarosty,
  • Ewy Szydłowskiej-Koryczan -Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
    oraz Dyrektorów Szkół:
  • Andrzeja Biedy - Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie,
  • Piotra Brzózki -Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini,
  • Renaty Bębenek -Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych,
  • Bożeny Biercy - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie

Nadany stopień nauczyciela mianowanego jest kolejnym etapem na drodze rozwoju zawodowego nauczycieli.