Inwestycje i remonty w jednostkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego

W czasie wakacji, gdy uczniowie odpoczywali, szkoły przygotowywały się na nowy rok szkolny 2021/2022. W placówkach oświatowych Powiatu Chrzanowskiego przeprowadzono liczne inwestycje i remonty.

zdjęcie z lotu ptaka na zdjeciu dach budynku I LO w Chrzanowie

fot.arch. Starostwa Powiatowego w Chrzanowie

 

W I LO w Chrzanowie

 •   trwa remont dachu w tzw. starej części szkoły,
 • początkiem września, przy bocznym wejściu powstanie platforma dla osób niepełnosprawnych – na to zadanie Powiat Chrzanowski pozyskał środki z PFRON.

 

W II LO w Chrzanowie

 • realizowane były prace konserwacyjno – remontowe 2 kominów oraz części pokrycia dachu,
 • wyremontowano też instalację c.w.u.

 

W Zespole Szkół Technicznych „Fablok”

 • zakupiono i zamontowano system monitoringu wizyjnego i alarmowego
 • zlecono też wykonanie projektu budowy obiektów sportowych przy szkole

W ramach prac remontowych:

 • w 4 salach lekcyjnych wykonano renowację parkietów,
 • zmodernizowano osprzęt i instalację sieciową w czytelni szkolnej i zapleczu sali gimnastycznej,
 • przeprowadzono remont podłogi w gabinecie administracji,
 • nastąpiła adaptacja nowego pomieszczenia tj. biura projektu CKZ
 • położono nowy kabel zasilający na odcinku od rozdzielni głównej w budynku szkoły do rozdzielni w pracowni elektrycznej
 • w czytelni szkolnej wymalowano ściany i sufit,
 • wykonano nowe trasy kablowe.

 

W Zespole Szkół w Libiążu

 • zainwestowano w nowe balustrady,

w zakresie prac remontowych znalazły się:

 •  remont korytarza w przewiązce nad szatnią oraz przewiązce szatni (tj. wykonanie gładzi gipsowych, malowanie sufitów i ścian, obudowa filarów płytą, wymiana lamp, położenie płytek na parapetach , wymiana korytek elektrycznych , zabudowa otworów okiennych, zabudowa i montaż kratek wentylacyjnych),
 • malowanie 2 sal lekcyjnych i kantorka.

 

W Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

 • zainwestowano w nowy sprzęt komputerowy,
 • w zakresie remontów wykonano naprawy i konserwację czap kominowych na dachu papowym i montażu metalowych kominków wentylacyjnych.

 

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

 • trwa modernizacja piwnic i wymiana stolarki drzwiowej,
 • szkoła wzbogaci się też o 17 nowych komputerów.

 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chrzanowie

 •   zmodernizowano dach budynku internatu SOSW,

Przeprowadzono też liczne remonty jak:

 • naprawa cokołu budynku internatu,
 • remont drzwi w Szkole Podstawowej,
 • remont instalacji wodnej – w kuchni internatu SOSW oraz w szkole podstawowej,
 • remont instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku internatu,
 • wymiana drewnianych osłon na kaloryferach w Branżowej Szkole I Stopnia.

 

W Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

 • zmodernizowano system alarmowy,
 • przeprowadzono drobne remonty i naprawy.

 

W Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Trzebini trwa malowanie ścian w salach, a w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie wymiana regałów w składnicy akt.

 

Łączny koszt w/w prac inwestycyjnych i remontowych to ponad 650 tys. zł


Dodatkowo, w bieżącym roku do 8 chrzanowskich szkół ponadpodstawowych trafiło łącznie 101 laptopów. Sprzęt do nauki zdalnej został zakupiony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Na ten cel udało się pozyskać łącznie 333.397,48 zł dofinansowania. Do I LO w Chrzanowie trafiło 11 komputerów, do II LO w Chrzanowie – 13, do LO dla Dorosłych w Chrzanowie – 1, do Zespołu Szkół w Libiążu – 12, do ZST „Fablok” w Chrzanowie -18, do ZSECh W Trzebini – 23, do ZSTU w Trzebini – 15, do SOSW w Chrzanowie – 8.

Ale to nie wszystko …

Trwa realizacja sztandarowej inwestycji Powiatu Chrzanowskiego pod nazwą: „Budowa obiektu budowlanego w postaci zadaszenia sezonowego lodowiska i kortu tenisowego, przebudowa istniejącego boiska wraz z infrastrukturą oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szatniowo-administracyjnym przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie i II LO w Chrzanowie”. Kompleks sportowy przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie będzie doskonale zagospodarowany. Pod zadaszeniem będzie funkcjonowało lodowisko w sezonie zimowym i kort tenisowy od wiosny do późnej jesieni. Powstaną boiska, bieżnie, trójskok, skok w dal i dodatkowo pole do gry w bule. Wartość umowy z wykonawcą to 2 988 530,77 zł, zadanie jest w połowie finansowane przez Gminę Chrzanów.