Po wakacyjnej przerwie młodzież wróciła do szkół

1 września 3.352 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat chrzanowski rozpoczęło po wakacjach rok szkolny 2021/2022. Wśród nich jest 791 pierwszoklasistów.

Reprezentacji zawodów w ZSECh w Trzebini

Fot. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w ZSECh w Trzebini uczniowie zaprezentowali poszczególne zawody, w których kształcą się w tej placówce 

 

Starosta Andrzej Uryga towarzyszył tego dnia młodzieży i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, a Wicestarosta Bartłomiej Gębala odwiedził Zespół Szkół w Libiążu, którego jest absolwentem.

- Mam nadzieję, że uda się ten rok szkolny zakończyć w modelu stacjonarnym. Bo z różnych powodów ten model jest optymalny – podkreślił Starosta Andrzej Uryga.

W podobnym tonie wypowiadają się nauczyciele.

- Obawiamy się wprowadzenia nauczania zdalnego. Boimy się, że nie zdążymy poznać wystarczająco uczniów klas pierwszych – przyznaje Bożena Bieda, polonistka ZSECH w Trzebini, z 30-letnim stażem, wychowawca klasy pierwszej.

Uczniowie nie kryją zadowolenia z powrotu do tradycyjnego nauczania. Cieszą się, że mogą spotykać się w gronie rówieśników.

- Jestem uczniem klasy pierwszej o profilu ekonomista. Do szkoły będę dojeżdżał autobusem z Alwerni. Mam dobre połączenie. Wybrałem szkołę w Trzebini, ponieważ tu chodzą moi starsi koledzy – mówi Szymon Żabiński, uczeń ZSECh w Trzebini.

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach powiatowych

 

I LO w Chrzanowie: ogółem 655 ucz.

1a – 30 os.

1b – 23 os.

1c – 30 os.

1d – 30 os.

1e – 30 os.

1f – 35 os.

 

II LO w Chrzanowie: ogółem 803 ucz.

1a – 32 os.

1b – 29 os.

1c – 28 os.

1d – 35 os.

1e – 36 os.

1f – 30 os.

 

Zespół Szkół w Libiążu: ogółem 361 ucz.

1a – technik logistyk – 24 os.

1b – tech. ekonomista/tech. elektronik – 26 os.

1c – tech. mechanik/tech. organizacji turystyki -27 os.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini: ogółem 731 ucz.

1ae tech. analityk/tech. ekonomista – 25 os.

1g – tech. żywienia i usług gastronomicznych – 33 os.

1s – tech. spedytor – 29 os.

1r – tech. eksploatacji portów i terminali – 21 os.

1pg – tech. eksploatacji portów i terminali/tech. żywienia i usług gastronomicznych – 32 os.

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini: ogółem 444 ucz.

1atech. programista33 os.

1b – tech. informatyk/ tech. usług fryzjerskich – 31 os.

1c – tech. elektronik/tech. budownictwa – 25 os.

1d – tech. fotografii i multimediów – 25 os.

1e – branżowa – wielozawodowa – 17 os.

 

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK”: ogółem 358 ucz.

1a – tech. mechatronik – 23 os.

1b – tech. elektryk – 22 os.

1c – branżowa – 30 os.

(Dane na dzień 1 września 2021 r.)