Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Po wakacyjnej przerwie młodzież wróciła do szkół

1 września 3.352 uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat chrzanowski rozpoczęło po wakacjach rok szkolny 2021/2022. Wśród nich jest 791 pierwszoklasistów.

Reprezentacji zawodów w ZSECh w Trzebini

Fot. Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w ZSECh w Trzebini uczniowie zaprezentowali poszczególne zawody, w których kształcą się w tej placówce 

 

Starosta Andrzej Uryga towarzyszył tego dnia młodzieży i gronu pedagogicznemu Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, a Wicestarosta Bartłomiej Gębala odwiedził Zespół Szkół w Libiążu, którego jest absolwentem.

- Mam nadzieję, że uda się ten rok szkolny zakończyć w modelu stacjonarnym. Bo z różnych powodów ten model jest optymalny – podkreślił Starosta Andrzej Uryga.

W podobnym tonie wypowiadają się nauczyciele.

- Obawiamy się wprowadzenia nauczania zdalnego. Boimy się, że nie zdążymy poznać wystarczająco uczniów klas pierwszych – przyznaje Bożena Bieda, polonistka ZSECH w Trzebini, z 30-letnim stażem, wychowawca klasy pierwszej.

Uczniowie nie kryją zadowolenia z powrotu do tradycyjnego nauczania. Cieszą się, że mogą spotykać się w gronie rówieśników.

- Jestem uczniem klasy pierwszej o profilu ekonomista. Do szkoły będę dojeżdżał autobusem z Alwerni. Mam dobre połączenie. Wybrałem szkołę w Trzebini, ponieważ tu chodzą moi starsi koledzy – mówi Szymon Żabiński, uczeń ZSECh w Trzebini.

 

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach powiatowych

 

I LO w Chrzanowie: ogółem 655 ucz.

1a – 30 os.

1b – 23 os.

1c – 30 os.

1d – 30 os.

1e – 30 os.

1f – 35 os.

 

II LO w Chrzanowie: ogółem 803 ucz.

1a – 32 os.

1b – 29 os.

1c – 28 os.

1d – 35 os.

1e – 36 os.

1f – 30 os.

 

Zespół Szkół w Libiążu: ogółem 361 ucz.

1a – technik logistyk – 24 os.

1b – tech. ekonomista/tech. elektronik – 26 os.

1c – tech. mechanik/tech. organizacji turystyki -27 os.

 

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini: ogółem 731 ucz.

1ae tech. analityk/tech. ekonomista – 25 os.

1g – tech. żywienia i usług gastronomicznych – 33 os.

1s – tech. spedytor – 29 os.

1r – tech. eksploatacji portów i terminali – 21 os.

1pg – tech. eksploatacji portów i terminali/tech. żywienia i usług gastronomicznych – 32 os.

 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini: ogółem 444 ucz.

1atech. programista33 os.

1b – tech. informatyk/ tech. usług fryzjerskich – 31 os.

1c – tech. elektronik/tech. budownictwa – 25 os.

1d – tech. fotografii i multimediów – 25 os.

1e – branżowa – wielozawodowa – 17 os.

 

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK”: ogółem 358 ucz.

1a – tech. mechatronik – 23 os.

1b – tech. elektryk – 22 os.

1c – branżowa – 30 os.

(Dane na dzień 1 września 2021 r.)