Powiat Chrzanowski i Gmina Libiąż wspólnymi siłami budują ścieżkę rowerową

Kto nie marzył o bezpiecznej, z dala od samochodowego zgiełku, trasie rowerowej z Libiąża do Chrzanowa? I do tego, w pięknych okolicznościach przyrody? To pragnienie wszystkich cyklistów wkrótce się ziści.

Burmistrz Libiąża i Wicestarosta na ścieżce rowerowej

Fot. Burmistrz Libiąża Jacek Latko z Wicestarostą Bartłomiejem Gębalą na ścieżce rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 933

 

Powiat Chrzanowski, jako inwestor, buduje właśnie szlak rowerowy biegnący w śladzie dotychczasowej bruzdy przeciwpożarowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 933. Gmina Libiąż partycypuje w kosztach inwestycji. 3 września Rada Miejska w Libiążu podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego w wysokości 125 tys. zł na budowę dalszego odcinka ścieżki od parkingu leśnego w stronę Libiąża. Przewidywany koszt całościowy zadania to 270 tys. zł

- Środki finansowe z Gminy Libiąż są niezbędne do wykonania tego ciągu rowerowego, a ich przekazanie jest dowodem na bardzo dobrą współpracę Powiatu i Gminy Libiąż – podkreśla Wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Zakres prac obejmuje: korytowanie, podbudowę tłuczniową oraz wykonanie kamiennej nawierzchni. Dotychczas wykonano dolną podbudowę. Docelowo nawierzchnia będzie pokryta szarym miałem.

- Obecnie trwają prace związane z wykonywaniem korytowania i podbudowy na odcinku od wiaduktu w Kroczymiechu do parkingu leśnego w stronę Libiąża – relacjonuje Zbigniew Zaręba, Wicedyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie.

Wykonawcą robót jest Zakład Budowlany i Melioracyjny ZAG-BUD z Zagórza. Ścieżka będzie gotowa do końca października.

 

Czy wiesz, że…

Powiat Chrzanowski wybudował ciąg pieszo-rowerowy na chrzanowskim Borowcu. Zarząd Powiatu zapowiada, że będą kolejne ścieżki. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych: wzdłuż drogi powiatowej ul. Słowackiego w Trzebini (na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z ul. Chrzanowską w Pile Kościeleckiej) – wartość projektu to 127.182 zł brutto oraz wzdłuż ul. Prusa w Alwerni – wartość projektu to 158.362 zł brutto.

 W planach jest także połączenie gminy Libiąż z gminą Chełmek. Wkrótce Starosta Chrzanowski spotka się w tej sprawie ze Starostą Oświęcimskim oraz Burmistrzami Libiąża i Chełmka.