Wsparcie dla pracodawców z PFRON.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie informuje, że dysponuje wolnymi środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnychna następujące formy wsparcia:

  • zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
  • dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną,
  • organizację stażu dla osób niepełnosprawnych, poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.


Zainteresowanych pracodawców lub osoby niepełnosprawne zapraszamy do kontaktu: Agnieszka Wasiczek 32 75 33 871, e-mail: awasiczek@chrzanow.praca.gov.pl