Złoty indeks dla najlepszych

Zespół Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini podpisał porozumienie o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej. 

Fot.  W spotkaniu udział wzięli: Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Chemicznych w Trzebini Renata Bębenekkoordynator Otwartej Akademii Nauki Akademii WSB Barbara Woźniak, szkolny koordynator projektu Monika Trzewiczek 

 

Porozumienie dotyczy współpracy pomiędzy szkołą i aczelnią w zakresie uczestnictwa w wykładach i warsztatach oraz innych zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB. Współpraca będzie dotyczyła także wspierania nauczycieli w doskonaleniu zawodowym i podnoszeniu kwalifikacji oraz możliwości przeprowadzenia badań naukowych wśród nauczycieli, uczniów i rodziców. Na mocy porozumienia  uczeń, który ukończy szkołę z najlepszymi wynikami, otrzyma „złoty indeks” Akademii WSB uprawniający do bezpłatnej trzyletniej nauki na uczelni na wybranym przez siebie kierunku.