Inicjatywa młodzieży kuźnią kariery

Inwencja, rzutkość, przebojowość! Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini rusza z kolejnym programem. 

Plakat ze zdjęciami dzieci i napisem Kuźnia kariery

Celem projektu jest stworzenie warunków do realizacji pierwszych młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych, pomoc w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i promocja wolontariatu. Uczestnicy szkoleń, warsztatów i spotkań podniosą poziom wiedzy z zakresu znaczenia wolontariatu i jego siły sprawczej w rozwiązywaniu problemów społecznych  i obywatelskich. Każda grupa odbędzie szkolenia modułowe z programu Spadochron uwzględniające analizę własnych osiągnięć  i umiejętności, tabelę pamięci, pisanie historii, aspekty związane z liderstwem społecznym, osobowością. Udział w projekcie wpłynie na wzrost świadomości na temat znaczenia wolontariatu w budowaniu rozwoju zawodowego  i osobistego, rozwój potencjału intelektualnego, umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym, wzrost produktywności młodych ludzi.

Projekt „Inicjatywa młodzieży kuźnią kariery” jest dofinansowany ze środków programu NOWEFIO 2021. Realizacja Fundacja Liderzy Przedsiębiorczości. Termin realizacji: październik-grudzień 2021.