Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Inicjatywa młodzieży kuźnią kariery

Inwencja, rzutkość, przebojowość! Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini rusza z kolejnym programem. 

Plakat ze zdjęciami dzieci i napisem Kuźnia kariery

Celem projektu jest stworzenie warunków do realizacji pierwszych młodzieżowych inicjatyw społeczno-edukacyjnych, pomoc w świadomym wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej i promocja wolontariatu. Uczestnicy szkoleń, warsztatów i spotkań podniosą poziom wiedzy z zakresu znaczenia wolontariatu i jego siły sprawczej w rozwiązywaniu problemów społecznych  i obywatelskich. Każda grupa odbędzie szkolenia modułowe z programu Spadochron uwzględniające analizę własnych osiągnięć  i umiejętności, tabelę pamięci, pisanie historii, aspekty związane z liderstwem społecznym, osobowością. Udział w projekcie wpłynie na wzrost świadomości na temat znaczenia wolontariatu w budowaniu rozwoju zawodowego  i osobistego, rozwój potencjału intelektualnego, umiejętności potrzebnych w życiu społecznym i zawodowym, wzrost produktywności młodych ludzi.

Projekt „Inicjatywa młodzieży kuźnią kariery” jest dofinansowany ze środków programu NOWEFIO 2021. Realizacja Fundacja Liderzy Przedsiębiorczości. Termin realizacji: październik-grudzień 2021.