Ruszyła kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Fundacja Citi Handlowy im. L. Kronenberga zaprasza do zgłaszania kandydatur.

Na banerze portrety dotychczasowych laureatów Nagrody im. prof. A. Gieysztora

Nagrody im. Prof. Aleksandra Gieysztora przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. W tym roku edycja jest wyjątkowa. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia w organizacji spotkań, decyzją Kapituły Nagrody jej posiedzenie nie zostało zorganizowane w roku 2020. W związku z tym w 2021 Kapituła wybierze dwóch laureatów.

Fundacja Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga powstała w 125. rocznicę otwarcia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Za jej pośrednictwem Citi Handlowy realizuje największe w kraju ogólnopolskie i lokalne programy będące wyrazem społecznej odpowiedzialności Banku. Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.

Nominacje należy nadsyłać do 15 listopada 2021 roku, za pośrednictwem internetowego formularza, dostępnego tutaj: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxyB-GLXlm4cSyPAmwm3nZzdhJdm7dbcygy5yjp6Lu2WmL5Q/viewform