Zgłoś kandydata do Nagrody Dietla

Fundacja Nagrody im. Józefa Dietla 13 września rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do X edycji Nagrody im. Józefa Dietla. Przyjmuje również zgłoszenia kandydatury do Dyplomu Honorowego Nagrody w trzech kategoriach: instytucja, firma, organizacja pozarządowa.

Popiersie Józefa Dietla

Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lutego 2022 roku za pośrednictwem formularza na stronie www.dietl.org.pl.

Nagroda im. Józefa Dietla jest przyznawana od 2008 r. Jej celem jest uhonorowanie osób fizycznych i instytucji działających na rzecz dobra wspólnego, miasta Krakowa i Małopolski oraz osób wyróżniających się postawami patriotycznymi i obywatelskimi. Laureaci otrzymują statuetkę z podobizną Józefa Dietla oraz Dyplom Honorowy Nagrody który jest przyznany w trzech kategoriach dla: organizacji pozarządowej, przedsiębiorcy lub instytucji państwowej lub samorządowej.

Zgodnie z tradycją 19 marca, w Dzień Św. Józefa patrona Krakowa, laureatom wręczane są: statuetka i dyplomy honorowe. Wcześniej powołana przez Zarząd Fundacji Kapituła dokonuje wyboru laureatów spośród zgłoszonych kandydatur.