Ogłoszenie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, na terenie Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku, polegający na prowadzeniu trzech punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania  z zakresu edukacji prawnej.