„RAZEM DLA SENIORÓW”

Konkurs na najciekawszą inicjatywę, projekt realizowany na rzecz seniorów pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Konkurs „Razem dla seniorów” jest organizowany, by promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz seniorów realizowane przez osoby prywatne oraz instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

Konkurs rozstrzygany jest co najmniej w trzech kategoriach:

a)     Młodzi Seniorom;

b)     Seniorzy Seniorom;

c)     Organizacja, Instytucja, Podmiot gospodarczy – Biznes dla Seniorów.

 

Nagrodą główną w każdej kategorii jest statuetka, list Małżonki Prezydenta RP oraz nagroda rzeczowa. Finaliści Konkursu otrzymują dyplom.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie formularza rekomendacji, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

Rekomendację należy przedłożyć do 31 marca 2022 r. na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Korespondencji
00–902 Warszawa, ul. Wiejska 10
z dopiskiem: Konkurs „Razem dla Seniorów”

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się pod adresem:

 https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla--seniorow