PFRON prowadzi nabór wniosków w obszarach A i E „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 r.”. W ramach obszarów A i E Programu, wnioski należy składać bezpośrednio do Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie.

logo pfron czerwony tulipan na zielonych nóżkach napis państwowy fundusz rehabilitacji osób niepelnosprawnych - tło biale napis czarny

 

obszar A to  zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Intensywność pomocy w tym obszarze dla podmiotów z terenu pwoiatu chrzanowskiego  wynosi do 55% kosztów kwalifikowanych oraz do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne.

obszar E to dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Intensywność pomocy w tym obszarze dla podmiotów z terenu pwoiatu chrzanowskiego wynosi do 20% kosztów kwalifikowanych oraz do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

Wnioski dotyczące w/w obszarów przyjmowane są w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne tutaj: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/kierunki-i-warunki-brzegowe-realizacji-programu/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2022-roku/

 

Kontakt do Małopolskiego Oddziału PFRON : 12 3121418 lub 663 023 484