Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwaliła budżet na 2022 rok

W przyszłorocznym budżecie wysoką kwotę przeznaczono na wydatki inwestycyjne: 10 mln zł na nowe zadania i 5 mln zł na kontynuację ubiegłorocznych inwestycji. Powiat Chrzanowski kontynuuje kierunek inwestowania w bazę sportową i oświatową. Sporo będzie się działo także na powiatowych drogach. To jednak nie wszystko.

 

Wizualizacja przedstawiająca kompleks boisk. W tle zabudowania

Fot. Autorem wizualizacji kompleksu przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie jest LW UNIPROJEKT S.C w Trzebini.

 

Oświata i sport

Jednym z najważniejszych zadań będzie rozpoczęcie dwuletniej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie. W sąsiedztwie obiektu powstanie także siłownia, bieżnia i skocznia do skoku w dal. Planowany koszt inwestycji to 2 900 000 zł.

W zbliżającym się 2022 roku zakończy się inwestycja przy ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie, w sąsiedztwie II Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 10. Od grudnia 2021 mieszkańcy mogą już korzystać z tafli pod zadaszeniem. Zadaszenie lodowiska stanowił pierwszy etap inwestycji o całkowitej wartości 2 900 000 zł. W kolejnym, przyszłorocznym etapie powstanie kompleks boisk do piłki nożnej, koszykówki, streetball, a także bieżnia, trójskok, skok w dal oraz pole do gry w bule wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

W nowym skrzydle I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie zaplanowano wymianę drzwi i posadzek, a także malowanie ścian i sufitów ( koszt to 1 200 000 zł).

Kompleksowe malowanie wewnątrz budynku czeka Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (108 300 zł).

W przyszłym roku przebudowane zostaną schody wraz z systemem grzewczym prowadzące do hali sportowej w Libiążu. Koszt zadania to 100 000 zł. Ale to nie koniec inwestycji przy Zespole Szkół w Libiążu. W budynku szkoły będzie remontowany korytarz i klatka schodowa przy auli oraz parter przy głównym wejściu (87 400 zł).

Zaplanowano również wykonanie projektu wymiany posadzek, malowania ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych z wymianą oświetlenia w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini. Koszt projektu to 110 000 zł.

W ZST Fablok szykuje się także renowacja sali gimnastycznej (41 328 zł). Przewidziano również montaż instalacji niskoprądowej wewnętrznej sieci Internetu na Warsztatach Szkolnych (22 724 zł).

 

Drogi powiatowe

W 2022 roku nie zabraknie dużych inwestycji drogowych. Największą z nich będzie przebudowa ul. Dąbrowskiego w Libiążu. To zadanie dwuletnie wycenione na 6 500 000 zł. W budżecie na 2022 rok zabezpieczono na nie połowę kwoty, czyli 3 250 000 zł. Powiat Chrzanowski pozyskał na to zadanie 4,75 mln zł z Rządowego Programu Polski Ład.

Kontynuowana będzie także przebudowa części ul. Waryńskiego w Myślachowicach (350 000 zł) i ul. Piastowskiej w Babicach (450 000 zł) oraz budowy chodnika przy ul. Głowackiego w Grojcu (300 000 zł). Zapowiada się również modernizacja części ul. Zakopiańskiej w Bolęcinie (220 000 zł) i przebudowa części ul. Luszowickiej w Balinie (250 000 zł).

W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono 50 000 zł na dokumentację projektową odwodnienia ul. Bolęcińskiej w Płazie i 70 000 zł na dokumentację projektową od ul. Sikorskiego w Trzebini do ul. Rafineryjnej w Trzebini.

 

Administracja

Nowe oblicze zyska parter (sala operacyjna, korytarz, toalety, wejście) budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie. Tu zaplanowano malowanie ścian i wymianę oświetlenia na energooszczędne ledowe (koszt: 130 000 zł).

100 000 zł będzie kosztować adaptacja serwerowni w głównym budynku starostwa.

W budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii przy ul. Zielonej w Chrzanowie zostaną przebudowane schody. Koszt to 70 000 zł.

55 000 zł przeznaczono na renowację pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie.

40 000 zł zabezpieczono na wykonanie projektu wraz z realizacją modernizacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla całej strefy pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Grzybowskiego 7.

 

Inne

W budżecie przewidziano wykonanie dokumentacji budowy kompleksu „Hospicjum stacjonarne dla 30 osób Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Dom pobytu dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu  po byłej jednostce wojskowej w Bolęcinie przy ul. Trzebińskiej (153 000 zł).

 

 

Budżet Powiatu Chrzanowskiego na 2022 rok:

Planowane dochody125 080 117,27

Wydatki  135 690 699,54

Deficyt budżetu -10 610 582,27

Wydatki majątkowe - 15 197 632,57