Nasze szkoły w ogólnpolskim rankingu "Perspektyw"

324. miejsce w Polsce (awans z 351 miejsca w 2021 r.) i 31. w Małopolsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie w tegorocznym rankingu liceów ogólnokształcących portalu edukacyjnego „Perspektywy”. W rankingu wojewódzkim dobrze wypadło także II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie plasując się na 84. lokacie (z 883 miejscem w kraju – awans z 918 lokaty za 2021 r.).

Złota tarcza szkolna z napisem Perspektywy

W rankingu wojewódzkim techników 2022 na 84. pozycji uplasowało się Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Na 91. miejscu jest Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, na 92. Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Libiążu, a na 114 Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie.

Ranking „Perspektyw” wyróżnia szkoły o wysokim poziomie kształcenia. Głównymi adresatami są uczniowie. Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych. W tegorocznym rankingu brano pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.