Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nasze szkoły w ogólnpolskim rankingu "Perspektyw"

324. miejsce w Polsce (awans z 351 miejsca w 2021 r.) i 31. w Małopolsce zajęło I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie w tegorocznym rankingu liceów ogólnokształcących portalu edukacyjnego „Perspektywy”. W rankingu wojewódzkim dobrze wypadło także II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie plasując się na 84. lokacie (z 883 miejscem w kraju – awans z 918 lokaty za 2021 r.).

Złota tarcza szkolna z napisem Perspektywy

W rankingu wojewódzkim techników 2022 na 84. pozycji uplasowało się Technikum nr 2 przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Na 91. miejscu jest Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, na 92. Technikum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Libiążu, a na 114 Technikum nr 1 przy Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie.

Ranking „Perspektyw” wyróżnia szkoły o wysokim poziomie kształcenia. Głównymi adresatami są uczniowie. Kapituła rankingu brała pod uwagę sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W przypadku liceów uwzględniono też osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych, a w przypadku techników uwzględniono wyniki egzaminów zawodowych. W tegorocznym rankingu brano pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki, zdawanych obowiązkowo, były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.