Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Sytuacja na rynku pracy w powiecie chrzanowskim

Na koniec grudnia 2021 r. w ewidencji osób bezrobotnych Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało 2838 osób. 

Ludzie pracujący przy komputerach

W stosunku do listopada 2021 r. liczba ta obniżyła się o 116 osób, natomiast w porównaniu do grudnia ubiegłego roku była niższa o 473 osoby. Większość osób bezrobotnych (91%) stanowiły osoby poprzednio pracujące. Osoby zwolnione  z przyczyn zakładu pracy to 4%  zarejestrowanych.
 
Zdecydowaną większość wśród zarejestrowanych osób bezrobotnych (83%) stanowiły osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do tej kategorii zaliczamy osoby m.in.:

  • do 30 roku życia –  580 osób,
  • powyżej 50 roku życia – 815 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 398 osób,
  • niepełnosprawni – 177 osób,
  • posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia – 2 osoby,
  • długotrwale bezrobotne - 1620 osób.

 
Długotrwale bezrobotnych czyli pozostających w ewidencji osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat jest najwięcej – 57,1% ogółu zarejestrowanych.
W pierwszej kolejności Urząd kieruje wsparcie właśnie do w/w grup osób  bezrobotnych. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiadało jedynie 10% osób.
 
Stopa bezrobocia na dzień 30 listopada 2021 r. - według ostatnich danych GUS wyniosła:

- w kraju 5,4% (spadek o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego) .
- w województwie małopolskim  4,6%  (bez zmian w stosunku do miesiąca poprzedniego)
- w powiecie chrzanowskim 7,0% (wzrost o 0,1 pkt. proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego).

źródło: PUP w Chrzanowie, chrzanow.praca.gov.pl

Czytaj więcej