Ogrody przyjazne naturze.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec wraz z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w roku 2022 przystępują do działań związanych z odtworzeniem tradycyjnych założeń ogrodowych przy chałupach położonych na terenie skansenu.Działania te związane będą z organizacją wykładów i prelekcji tematycznych w skansenie, które połączone będą z pracami przy ogródkach przydomowych.

Chcielibyśmy zaprosić do udziału w projekcie wszystkich zainteresowanych zakładaniem i utrzymaniem tradycyjnych ogródków przyjaznych naturze. Prawdopodobnie pierwsze wykłady odbędę się już w lutym na terenie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie, prace przy ogródkach przewidujemy w miesiącach późniejszych. Uściślając, chcemy w projekt zaangażować grupę wolontariuszy , która będzie stale uczestniczyła w wykładach zdobywając wiedzę, a zarazem będzie stale pomagała Nam w pracach przy ogródkach przydomowych. Szczegółowe i dodatkowe informacje będziemy zamieszczać na stronach internetowych i fb: Muzeum NPE w Wygiełzowie oraz ZPKWM.

Czytaj więcej