Konkursy na Dyrektora

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski: I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie, Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie, Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Chrzanowie i Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini.

  1. I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów
  2. Zespołu Szkół Technicznych „FABLOK” w Chrzanowie, ul. Fabryczna 27, 32-500 Chrzanów
  3. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chrzanowie, ul. Focha 3, 32‑500 Chrzanów
  4. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie, ul. Paderewskiego 1, 32-500 Chrzanów
  5. Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Chrzanowie, ul. Wyszyńskiego 19, 32-500 Chrzanów
  6. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini, ul. Kościuszki 72, 32 ‑540 Trzebinia

 

Informacje w sprawie regulaminu konkursu oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.