Najbliższe dyżury pracowników ZUS

Pracownicy ZUS pełnią dyżury, podczas których pomagają zainteresowanym osobom przy wnioskach 500+ i Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wykaz dyżurów RKO i 500+ w powiecie chrzanowskim:

1 lutego w godz. 8-11 - Urząd Pocztowy przy ul. Dworcowej 10 w Trzebini

2 lutego w godz. 8-11 - Urząd Pocztowy przy ul. Oświęcimskiej 40 w Libiążu

8 lutego w godz. 9-11 - Urząd Pocztowy przy ul. Gęsikowskiego 7 w Alwerni

8 lutego w godz. 11.15-13.00 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Gęsikowskiego 7 w Alwerni

9 lutego w godz. 9-11 - Urząd Pocztowy przy ul. Krakowskiej 41 w Babicach

9 lutego w gdoz. 11.15-13.00 - Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Krakowskiej 56 w Babicach

10 lutego w godz. 9-11 - Ośrodek Pomocy Społcznej przy ul. Kościuszki 38 w Trzebini

11 lutego w godz. 9-11 - Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. 9 Maja w Libiążu