Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii COVID-19

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.  

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie zatrudniali pracowników).  Osoba, która chce skorzystać z pomocy udzielanej w sposób opisany powyżej powinna się zarejestrować telefonicznie  numerem telefonu 32 625 79 64, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie lub elektronicznie pod adresem np.ms.gov.pl/zapisy w celu umówienia wizyty.

Informujemy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w terminie 31.01.2022 do 28 lutego są prowadzone  zdalnie!