Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Nieodpłatna pomoc prawna w czasie epidemii COVID-19

W czasie epidemii nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,  tj. telefonicznie, za pośrednictwem poczty e-mail oraz przy wykorzystaniu komunikatorów internetowych. W sposób zdalny może być również przeprowadzona mediacja.  

Nie ma potrzeby składania oświadczenia o tym, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej  (w przypadku przedsiębiorców, że w ciągu roku nie zatrudniali pracowników).  Osoba, która chce skorzystać z pomocy udzielanej w sposób opisany powyżej powinna się zarejestrować telefonicznie  numerem telefonu 32 625 79 64, w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Chrzanowie lub elektronicznie pod adresem np.ms.gov.pl/zapisy w celu umówienia wizyty.

Informujemy, że punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w terminie 31.01.2022 do 28 lutego są prowadzone  zdalnie!