Do końca 2022 roku trzeba zlikwidować przestarzałe instalacje grzewcze

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski z 1 lipca 2017 roku, bezklasowe instalacje takie jak: kotły piece, kozy, kominki na paliwa stałe muszą być wymienione do końca tego roku – informuje Anna Łatka-Cieplik, Ekodoradca ds. klimatu i środowiska

Rysunek. Na nim rowerzysta, autobus, kosze do segregacji odpadów, kobieta z laptopem.W tle drzewa i wiatraki.

Grafika: klimat.ekomalopolska.pl

 

Za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej może być nałożona kara finansowa od 500 do 5000 zł. Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Do końca czerwca 2022 roku właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Należy to zgłosić do właściwego Urzędu Miejskiego, w którym dana nieruchomość jest zlokalizowana.

Złożenie takiej deklaracji jest warunkiem otrzymania dofinansowania do wymiany kotła na spełniający warunki ekoprojektu. Dofinansowanie możemy uzyskać np. w Urzędzie Gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

 

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski

1.07.2017 r.

- Od tej daty wolno tylko instalować w budowie lub remoncie domu kotły spełniające normy ekoprojektu (emisja pyłu do 40mg/m3). Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

- Nowo instalowane kominki i piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu

- Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

- Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz węgla, który zawiera powyżej 15% drobnego ziarna (0-3 mm). (Zachowaj świadectwa jakości paliwa do kontroli)

 

1.01.2023 r.

- Całkowity zakaz użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno

- Dopuszczalne będą wyłącznie piece i kominki spełniające normy emisyjne lub posiadające sprawność cieplną powyżej 80%. Istniejące kominki i piece należy wyposażyć w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu ( emisja pyłu do 40 mg/m3).

 

1.01.2027 r.

- Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 (kotły te muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026 r.)