Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Do końca 2022 roku trzeba zlikwidować przestarzałe instalacje grzewcze

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla Małopolski z 1 lipca 2017 roku, bezklasowe instalacje takie jak: kotły piece, kozy, kominki na paliwa stałe muszą być wymienione do końca tego roku – informuje Anna Łatka-Cieplik, Ekodoradca ds. klimatu i środowiska

Rysunek. Na nim rowerzysta, autobus, kosze do segregacji odpadów, kobieta z laptopem.W tle drzewa i wiatraki.

Grafika: klimat.ekomalopolska.pl

 

Za naruszenie przepisów uchwały antysmogowej może być nałożona kara finansowa od 500 do 5000 zł. Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/

Do końca czerwca 2022 roku właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Należy to zgłosić do właściwego Urzędu Miejskiego, w którym dana nieruchomość jest zlokalizowana.

Złożenie takiej deklaracji jest warunkiem otrzymania dofinansowania do wymiany kotła na spełniający warunki ekoprojektu. Dofinansowanie możemy uzyskać np. w Urzędzie Gminy lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/dofinansowanie/

 

Najważniejsze daty związane z wdrażaniem uchwały antysmogowej dla Małopolski

1.07.2017 r.

- Od tej daty wolno tylko instalować w budowie lub remoncie domu kotły spełniające normy ekoprojektu (emisja pyłu do 40mg/m3). Więcej informacji na: powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/

- Nowo instalowane kominki i piece muszą spełniać wymagania ekoprojektu

- Zakaz spalania drewna o wilgotności powyżej 20%. Drewno należy suszyć przynajmniej 2 sezony.

- Całkowity zakaz stosowania mułów i flotów węglowych oraz węgla, który zawiera powyżej 15% drobnego ziarna (0-3 mm). (Zachowaj świadectwa jakości paliwa do kontroli)

 

1.01.2023 r.

- Całkowity zakaz użytkowania bezklasowych kotłów na węgiel lub drewno

- Dopuszczalne będą wyłącznie piece i kominki spełniające normy emisyjne lub posiadające sprawność cieplną powyżej 80%. Istniejące kominki i piece należy wyposażyć w urządzenie redukujące emisję pyłu do poziomu ekoprojektu ( emisja pyłu do 40 mg/m3).

 

1.01.2027 r.

- Całkowity zakaz użytkowania kotłów klasy 3 i 4 (kotły te muszą zostać wymienione do końca grudnia 2026 r.)