Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ruszyła III część programu Czyste powietrze

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze winna zgłosić się do urzędu gminy dla danej miejscowości, w której mieszka - informuje Anna Łatka-Cieplik, Ekodoradca ds. klimatu i środowiska.

Rysunek domu

Aktualnie Program Czyste Powietrze składa się z trzech części:

I – podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,

II – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

III – najwyższy poziom dofinansowania, nawet 69 tys. zł dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Trzecia odsłona programu dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Etap I. Rozpoczął się 25 stycznia 2022 r. wdrożenie nowych zmian:

Ułatwienia prowadzenia inwestycji - liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Kredyt Czyste Powietrze dostępny w przypadku pierwszej i drugiej części programu nie obowiązuje w części trzeciej.

Nowy załącznik - przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”) – dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”) oraz na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Etap II . W przygotowaniu. Będzie dotyczył prefinansowania wydatków oraz pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Inne zmiany obowiązujące od 25 stycznia we wszystkich trzech częściach

1. Program Czyste Powietrze może łączyć się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.

2. Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

3. Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

4. Dopuszczenie do programu kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny.