Parking przy Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Przypominamy, że na parkingu zlokalizowanym przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie nadal obowiązują opłaty parkingowe:

  • Pierwsza godzina – bezpłatnie – obowiązek pobrania biletu,
  • Druga godzina i następne - 2 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
  • Parkomaty zlokalizowane są po obu stronach budynku, w razie awarii jednego z parkomatów należy pobrać bilet z drugiego parkomatu.
Parking chrzanowskiego starostwa zdjęcie z satelity

Lokalizacja Parkomatów – 2 szt.

 

Firmą obsługującą płatny parking jest City Parking Group S.A., ul. Budowlanych 3, 86-300 Grudziądz, e-mail: biuro@citypg.pl, tel/fax. +48 (56) 643 00 22. Do dyspozycji jest również Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego mieszczące się przy ul. Sądowej 4b w Chrzanowie, adres e-mail: bosppn.chrzanow@citypg.pl, tel: 605 084 089.

Bilet można również opłacić poprzez aplikacje mobilną CityParkApp (możemy ja pobrać przez App Store lub Google Play). Brak wykupionego biletu skutkuje nałożeniem dodatkowej opłaty
w wysokości 50 zł (jeśli zapłacimy w ciągu 7 dni) lub 80 zł (jeśli zapłacimy w terminie dłuższym niż 7 dni).