Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Centrum Zdrowia Psychicznego w chrzanowskiej lecznicy

Od 1 marca do 31 grudnia 2022 roku Szpital Powiatowy w Chrzanowie będzie realizował program pilotażowy w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego.

Baner z napisem Szpital Powiatowy w Chrzanowie

To miejsce, w którym osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej, będą mogły otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną. Specjaliści czekają na pacjenta w godzinach pracy Punktu Koordynacyjno-Zgłoszeniowego. Nie obowiązują żadne skierowania! Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpocznie się nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym.

Centrum Zdrowia Psychicznego to komórka, która udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym zamieszkałym na obszarze powiatu chrzanowskiego.

Nową formą uzyskania pomocy i zakwalifikowania do specjalistycznej opieki w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego jest Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny, ważny element funkcjonowania pilotażu, a jego zadaniem jest udzielanie pomocy zgłaszającym się osobom oraz przekazywanie informacji na temat form pomocy.

Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi. Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpocznie się nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, które go nurtują.

Kompleksowa opieka psychiatryczna udzielana jest w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16 w Chrzanowie:

 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego
 2. Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego)
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny
 4. Oddział Psychiatryczny Ogólny
 5. Izba Przyjęć Psychiatryczna

Ponadto, realizowana jest w Poradniach Zdrowia Psychicznego z udziałem podwykonawców:

 1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie ul. Sokoła 19
 2. Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu, ul. 9 Maja 2
 3. NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia w Babicach ul. Jana Gołąba 1

 

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny zlokalizowany będzie w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Topolowej 16 – paw. D, I piętro, pok.129. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Kontakt:

 • Osobisty
 • Telefoniczny
 • E-mail
 • Chat

 

* Dane kontaktowe do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego zostaną udostępnione 1.03.2022r

 

Uwaga!

Pacjenci dorośli - mieszkańcy spoza powiatu chrzanowskiego przyjmowani są w ramach odrębnego kontraktu z NFZ.

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogły znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.