Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wystartował otwarty konkurs ofert „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”

Organizatorzy przedsięwzięć technologicznych i dotyczących branży kreatywnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa w ramach programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację projektów konkursowych wynosi 427 500 zł.

Grupa młodych ludzi dzieci przy stole

To dziesiąta edycja programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Jego głównym celem jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego. Zadania składane do konkursu obejmować będą organizację przedsięwzięć służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy oraz podnoszeniu kompetencji biznesowych Małopolan i firm z regionu. Chcemy, aby projekty składane przez organizacje pozarządowe przyczyniały się do promowania i rozwoju przedsiębiorczości opartej na nowoczesnych technologiach i dużym potencjale sektora kreatywnego. To obszary szczególnie ważne dla gospodarki naszego regionu, dlatego dzielenie się wiedzą i wymiana doświadczeń są dużą wartością dla rozwoju ekosystemu przedsiębiorczości w Małopolsce – podkreśla Marszałek Witold Kozłowski.

W ramach konkursu wsparcie w formie dotacji można uzyskać na organizację:

• przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. seminaria, warsztaty, spotkania networkingowe i inne projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości technologicznej,

• przedsięwzięć służących rozwojowi sektora kreatywnego w regionie, które mają charakter m.in. warsztatów tematycznych i spotkań dotyczących branż kreatywnych i designu.

Formuła realizowanych przedsięwzięć musi uwzględniać aktualną sytuację epidemiczną.

W konkursie oferty mogą składać NGO-sy będące organizatorami wyżej wymienionych wydarzeń oraz spotkań, w tym:

• podmioty aktywnie działające w społeczności start-upowej, których celem jest rozwój środowiska start-upowego, promowanie postaw przedsiębiorczych i nowoczesnych technologii,

• podmioty działające w sektorze kreatywnym i prowadzące działalność w tym zakresie, których celem jest przede wszystkim rozwój przedsiębiorczości w branżach kreatywnych.

Wielkość wsparcia finansowego ze strony Województwa Małopolskiego wynosi max 85% wartości zadania. Oferenci wykazać się muszą wkładem własnym na poziomie co najmniej 15%.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

• wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem Generatora eNGO w terminie do 25 lutego 2022 r. do godziny 16:00,

• wersją pisemną oferty (wygenerowaną z Generatora eNGO) wraz z załącznikami należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w terminie do 28 lutego 2022 r. do godziny 16:00.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych dziewięciu edycji programu dofinansowano ok. 150przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 103 tys. osób. Wśród wydarzeń wspieranych w dotychczasowych edycjach były m.in. TEDxKazimierz, konferencja TechLab, Smogathon, TEDxKraków, Małopolski Festiwal Programowania, warsztaty „Projekt: firma. Design Thinking w praktyce”, LifeScience StartUp Akademia, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, #digital fest, OpenCoffee KRK.

(źródło: www.malopolska.pl)