Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Powiat Chrzanowski złożył 4 wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład

W ramach bieżących naborów wniosków o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Chrzanowski zgłosił 4 zadania. Łączna wartość wnioskowanego wsparcia to: 67 586 700 zł. A całkowita wartość projektów wynosi: 74 758 000 zł.

granatowe tło niebieska grafika przedstawiająca kontury polski, napis polski łąd biały oraz w narozniku biało - czerwona flaga

Zgłoszone zadania:

1) Utworzenie nowych jednostek Szpitala Powiatowego w Chrzanowie tj. Centrum Zdrowia Psychicznego, ZOL i Hospicjum

Zadanie zakłada powstanie 4 kondygnacyjnego budynku. Na parterze zaplanowano utworzenie Centrum Zdrowia Psychiatrycznego na bazie istniejących w Szpitalu jednostek tj. Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Psychiatrii Ogólnej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia Środowiskowego. Pierwsze i drugie piętro przeznaczono na funkcjonowanie całodobowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (60 miejsc), natomiast na trzecim piętrze planuje się utworzenie 30 - to łóżkowego, całodobowego hospicjum.
W ramach zgłoszonego zadania planuje się również wyposażenie obiektu w niezbędne meble oraz sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.
Całość zadania wyceniono na: 30 800 000 zł

2) Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogipowiatowej dla uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe

Zadanie obejmuje dwa etapy: Etap I : przebudowa DP1044K tj. ul. Wodzińska w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini wraz z opracowaniem dokumentacji dla budowy dwóch „skrzyżowań o ruchu okrężnym” oraz nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną. Etap II : budowa zaprojektowanych w etapie I „skrzyżowań o ruchu okrężnym ” oraz budowa nowego odcinka
drogi do połączenia z ul. Rafineryjną - uzyskanie bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe.
Łączna długość objętych inwestycja dróg wyniesie około długości ok. 5,8 km. Dodatkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 1044K –wybudowania zostanie trasa rowerowa o długości około 3km
Całość zadania wyceniono na: 29 900 000 zł


3) Rozwój infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Powiecie Chrzanowskim.

Głównym kierunkiem inwestycji jest rozwój infrastruktury sportowej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZST „Fablok” w Chrzanowie, modernizację budynku Hali sportowej przy ZSE-CH w Trzebini oraz dostosowanie podjazdu dla niepełnosprawnych do obowiązujących przepisów przy wejściu do hali sportowej przy ZSTU w Trzebini.
Nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej będzie się składać z: boiska do piłki ręcznej 40x20m, 2 boisk do koszykówki 28x15m oraz 2 boisk siatkówki 11x18m, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, siłownia zewnętrzna wyposażona w prasa nożna, wyciąg górny, wyciskanie
siedząc, motyl klasyczny, ławka, wioślarz, podciąg nóg, biceps, orbitrek) oraz ogrodzeniem.

Nowe oblicze zyskać ma budynek Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, w którym zaplanowano liczne prace modernizacyjne jak: wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych oraz ciągów komunikacyjnych, wymiana oświetlenia na ledowe, remont kanalizacji.
Całość zadania wyceniono na: 5 556 000 zł


4) Przebudowa części DP 1022K w trzech odcinkach na obszarze Gminy Alwernia.
Zadanie obejmuje: wzmocnienie podbudowy drogi,  wymianę warstw bitumicznych,  poprawę systemu odwodnienia,  wykonanie utwardzonego pobocza, poprawę BRD - wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie oświetlenia części drogi, przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami, dostosowanie konstrukcji nawierzchni do przewidywanego obciążenia ruchem KR3 wraz ze stabilizacją istniejącego podłoża gruntowego.  uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia o odcinki kanalizacji deszczowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidujących odcinków sieci na obszarze inwestycji.

Przebudowywane odcinki obejmują Okleśną i Porębę Żegoty, w tym drogę przez las. Łaczna długosć przebudowywanego ciągu to około: 2,74 km.
Całość zadania ma kosztować 8 500 000 zł