Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia Przyjaciele Staszica

Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica, ul. Piłsudskiego 14, 32-500 Chrzanów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Staszicowe spotkania z historią – Cud nad Wisłą” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ze zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb małych zleceń).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, tablicy informacyjnej urzędu oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.
Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić swoje uwagi pisemnie do Wydziału Promocji, Inwestycji i Obsługi Starostwa Powiatowego w Chrzanowie,
ul. Partyzantów 2, 32-500 Chrzanów lub drogą elektroniczną na adres: promocja@powiat-chrzanowski.pl