Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

200 tys. zł w ramach „małych grantów" dla NGO

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o uruchomieniu specjalnej puli środków dla organizacji pozarządowych w trybie „małych grantów”. Mają pomóc skoordynować działania wolontariuszy pod auspicjami NGO we współpracy ze służbami publicznymi oraz rozwinąć sieć wolontariatu w regionie.

Ręce złożone jedna na drugą

Organizacje pozarządowe to nasi sprawdzeni partnerzy nie tylko w działaniach długofalowych, ale również tych koniecznych do podjęcia w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z napływającą wciąż falą uchodźców z objętej wojną Ukrainy – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa, odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie samorząd województwa może poza ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert udzielać dotacji (na podstawie ofert złożonych przez organizacje) zwanych „małymi grantami.” Dotacje na zadania publiczne, o które organizacje pozarządowe mogą się starać w tym trybie wynoszą maksymalnie 10 tys. zł, a działania trwają nie dłużej niż 90 dni. Ze względu na szczególną sytuację społeczną, a nade wszystko potrzebę jak najlepszego skoordynowania działań pomocowych, została przeznaczona kwota 200 tys. zł wsparcia NGO właśnie w tym trybie.

Zachęcamy do składania ofert na „małe granty” w obszarze promocji i organizacji wolontariatu, te małopolskie organizacje pozarządowe, które organizują wolontariat i koordynują działania wolontariuszy w związku z działaniami pomocowymi na rzecz obywateli Ukrainy.

Wszelkie informacje dotyczące trybu „małych grantów” znajdują się w Biuletynie Informacji