Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Konkurs "Kocham Polskę" ogłoszony!

Województwo Małopolskie ogłasza nabór wniosków do otwartego konkursu ofert pn. „Kocham Polskę”. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty pożytku publicznego do wzięcia udziału w konkursie i przedstawiania swoich projektów edukacyjnych, których celem będzie wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz kształtowanie dumy narodowej.

Powiewająca flaga biało-czerwona

Celem projektu jest wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, propagowanie wartości takich jak: wolność, niepodległość, poszanowanie ojczyzny.

Czekamy na projekty, które przyczyniać się będą do rozbudzenia wśród dzieci i młodzieży z Małopolski zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych. Zależy nam także na propagowaniu najważniejszych wartości jak wolność, niepodległość i poszanowanie Ojczyzny

- mówi Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Konkurs umożliwi między innymi:

  • przygotowanie materiałów edukacyjnych (takich jak np. ulotki, pocztówki, plakaty, śpiewniki pieśni patriotycznych), które mają na celu upowszechnianie wiedzy historycznej podczas różnorodnych wydarzeń,
  • organizację lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe,
  • rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe na terenie małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych (takich jak np. biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty),
  • organizację lub wsparcie organizacji konkursów poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski,
  • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,
  • współpracę z małopolskimi gminami, powiatami w działaniach na rzecz wychowania w patriotyzmie oraz promocji polskich barw narodowych np. poprzez zakup masztów flagowych wraz z biało-czerwonymi flagami, celem ich dalszego przekazania do małopolskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych.

Termin składania ofert w konkursie upływa w dniu 31 marca 2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu: bip.malopolska.pl