Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rusza II edycja konkursu Małopolska Gościnna

Masz pomysł na stworzenie ciekawej oferty turystycznej? Szansę na realizację tego typu przedsięwzięć turystycznych stwarza otwarty konkurs ofert pn. „Małopolska Gościnna”.

Górski krajobraz

W celu wsparcia najciekawszych inicjatyw i projektów turystycznych w regionie, Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dziedziny turystyki i krajoznawstwa pn. „Małopolska Gościnna” – II edycja.

Małopolska to najatrakcyjniejszy turystycznie region Polski. Odwiedzają nas goście z kraju i zza granicy. Ale turystyka to także codzienna aktywność Małopolan. Dlatego też samorząd województwa małopolskiego,  dbając o rozwój, promocję i zróżnicowania oferty turystycznej, wspiera finansowo inicjatywy wielu podmiotów działających w sektorze turystyki. Na dofinansowanie najciekawszych propozycji, które wyraźnie wzmocniły ofertę turystyczną, w ostatnich dwóch latach przeznaczyliśmy ponad 7,6 mln zł. Dlatego zapraszam do współpracy organizacje z sektora turystyki i krajoznawstwa, abyśmy jeszcze bardziej rozwijali nasze atuty turystyczne

– mówi Iwona Gibas z zarządu województwa.

O dofinansowanie lub sfinansowanie zadań w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa. Konkurs jest zaproszeniem do wykreowania i zrealizowania wartościowych projektów i zadań z zakresu:

  • tworzenia, rozwoju, aktywizacji i promocji produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu, w tym oferty turystyki społecznej,
  • zarzadzania siecią szlaków turystycznych,
  • rozwoju oferty wydarzeń i przedsięwzięć środowiska branży turystycznej, a także podniesienie kompetencji przedsiębiorców i osób pracujących w środowisku branży turystycznej,
  • promocji Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej,
  • rozwoju Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów na terenie województwa małopolskiego, Szlaku Kultury Wołoskiej i Szlaku Ucieczki Rotmistrza Witolda Pileckiego z KL Auschwitz,
  • rozwoju, aktywizacji i promocji oferty  turystyki rowerowej.

Na dofinansowanie / sfinansowanie zadań wybranych do realizacji w konkursie ofert pn. „Małopolska Gościnna”– II edycja zaplanowano kwotę 3 576 600 zł.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 13 kwietnia 2022 r. przygotować ofertę na realizację zadania i złożyć ją w następujący sposób:

  • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem generatora eNGO
    w terminie do 13 kwietnia 2022 roku, do godz. 23.55.
  • wersję papierową wygenerowaną z systemu należy dostarczyć w terminie do 14 kwietnia 2022 roku, do godz. 16.00 do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków –lub przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały, po zapoznaniu się z rekomendacjami Komisji Konkursowej.  

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Liczymy na ciekawe, nowatorskie pomysły, które wzmocnią wizerunek Małopolski jako atrakcyjnego i przede wszystkim bezpiecznego kierunku turystycznego, a także będą promować mniej znane atrakcje i walory turystyczne regionu.