Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Przekonujemy nieprzekonanych - konferencja oświatowa w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

Dobra szkoła blisko Ciebie – Powiat Chrzanowski od kilku lat kieruje się tym hasłem zachęcając ósmoklasistów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w Chrzanowie, Trzebini i Libiążu.

Grupa osób pozująca do zdjęcia

Fot. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z Wicestarostą Bartłomiejem Gębalą

 

30 marca w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie odbyła się konferencja poświęcona ofercie edukacyjnej szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski. Podczas spotkania z Wicestarostą Dyrektorzy szkół przedstawili atuty swoich placówek. Wszystkie wystąpienia będą wkrótce dostępne na stronie powiat-chrzanowski.pl w zakładce TV Powiat oraz w mediach społecznościowych.

- Dobrej szkoły nie trzeba daleko szukać – przekonuje Wicestarosta Bartłomiej Gębala – Nasza zróżnicowana oferta rekordowej liczby ponad siedemdziesięciu kierunków, w tym wielu nowych, stwarza ogromne możliwości. Dbamy o atrakcyjne warunki do nauki, ale i do spędzania wolnego czasu – dodaje Bartłomiej Gębala.

 

Ponad 70 kierunków kształcenia

Wśród nowych kierunków kształcenia w roku szkolnym 2022/2023 jest klasa sportowa w II LO w Chrzanowie, oddział sportowy w technikum w zawodach technik logistyki i technik elektronik w ZS w Libiążu, służba celna, kontrola żywności i żywienia, mundurowe służby operacyjne, kosmetologia i produkty kosmetyczne w ZSECh w Trzebini oraz technik technologii żywności – sugarcraft w ZSTU w Trzebini.

Powiat dba o promocję swoich szkół. Wydał informator oświatowy w nakładzie 2 tysięcy egzemplarzy, który ma trafić do wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową. Na 6 kwietnia zaplanowano również publikację podobnego wydawnictwa w Tygodniu Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”, który z kolei adresowany jest nie tylko do młodzieży, ale również do rodziców. Poza tym, placówki organizują dni otwarte adresowane do ósmoklasistów: 27 maja w I LO w Chrzanowie, 1 kwietnia w II LO w Chrzanowie, 8 kwietnia w ZST Fablok w Chrzanowie, 1 kwietnia w ZSECh w Trzebini, i 28 kwietnia w SOSW w Chrzanowie.

 

Nowoczesne boiska przy szkołach

W ramach rozwoju infrastruktury sportowo-edukacyjnej Powiat co roku inwestuje w bazę szkolną. W ciągu ostatnich trzech lat wydał na ten cel 2 mln zł.

- Rok 2022 będzie rokiem przełomowym, gdyż będziemy realizować kilka dużych inwestycji szkolnych – podkreśla Wicestarosta Gębala.

Mowa o zakończeniu budowy kompleksu sportowego przy II Liceum Ogólnokształcących w Chrzanowie (2,9 mln zł), budowie boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie (2,4 mln zł), remoncie i przebudowie pomieszczeń w nowej części budynku w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie (1,2 mln zł), remoncie w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (108 tys. zł) i remoncie korytarza i klatki schodowej przy auli oraz parteru w Zespole Szkół w Libiążu (87 tys. zł). W fazie projektowania jest ponadto remont pomieszczeń w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini (w trakcie wykonywania dokumentacji) i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini (wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej).

 

Czy wiesz, że…

Powiat Chrzanowski w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych zapewnia częściową refundację kosztów zakupu biletów miesięcznych powyżej 60 zł na środki komunikacji publicznej uczniom szkół ponadpodstawowych.

Przyznaje również najzdolniejszym gratyfikacje w postaci stypendiów za osiągnięcia w nauce i nagród za najlepsze wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia artystyczne, wybitne osiągnięcia sportowe i za szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowym.