Ogłaszamy konkurs fotograficzny "Wiosna, ach to Ty"

Tematem przewodnim konkursu jest wiosna w przestrzeni miejskiej i przyrodniczej Powiatu Chrzanowskiego. Na zdjęcia czekamy do 30 maja.

Plakat

Każdy uczestnik może zgłosić max 3 trzy fotografie swojego autorstwa. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe o wartości: Laureat I miejsca o wartości 1 500 zł brutto, Laureat II miejsca o wartości 1 000 zł brutto, Laureat III miejsca o wartości 500 zł brutto. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Wiosna, ach to Ty” jest Powiat Chrzanowski.