Tegoroczne MAŁOPOLSKIE DNI DLA KLIMATU pod hasłem #drzewodlaklimatu

W ramach realizacji projektu LIFE-IP EKOMAŁOPOLSKA zapraszamy na Małopolskie Dni dla Klimatu.

Dziecko podczas sadzenia drzewa

- Tegoroczne wydarzenie odbędzie się pod hasłem #drzewodlaklimatu!. W ramach lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej chcemy zwrócić uwagę na problem postępujących zmian klimatu oraz konieczności adaptacji do nich – wyjaśnia ekodoradca Anna Łatka-Cieplik.

Podczas akcji, która odbędzie się 23 kwietnia w godz. 12-17, na placu za MOKSiR-em przy ul. Broniewskiego 4 w Chrzanowie rozdawane będą sadzonki drzewek, a także inne artkuły promocyjne.