Matury '22

Matury trwają. Uczniowie mają za sobą egzamin z języka polskiego, matemtyki i języka angielskiego. Podajemy ilość uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski, którzy zadeklarowali udział w egzaminie dojrzałości i do niego przystąpili w roku szkolnym 2021/2022.

Młody mężczyzna pisze ołówkiem

 

Nazwa szkoły

J. polski

zadeklarowani/

przystąpili

Matematyka zadeklarowani/

przystąpili

J. angielski

zadeklarowani/

przystąpili

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

145/145

150/150

143/143

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

192/192

205/202

190/189

Zespół Szkół Technicznych „Fablok”
w Chrzanowie

40/39

43/41

38/37

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych
w Trzebini

119/118

119/118

119/118

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych
w Trzebini

47/47

47/47

47/47

Zespół Szkół
w Libiążu

63/60

72/68

63/59

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
w Chrzanowie

31/28

42/37

28/23

SUMA

637/629

678/663

628/616