Nagrody Amicus Hominum dla zaangażowanych społecznie

Znasz kogoś, kto od lat bezinteresownie pomaga innym? Realizuje ciekawe lokalne inicjatywy? Poszukiwani są ludzie zaangażowani społecznie, poświęcający się dla innych, a także osób ze środowiska biznesu, które prowadzoną działalność charytatywną. 

 

Patery

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do Nagrody „Amicus Hominum”. Nabór zgłoszeń trwa do 29 lipca 2022 r. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać: osoby prawne, osoby prywatne, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, instytucje oraz organy i jednostki organizacyjne administracji publicznej.

 

Więcej