Można składać oferty

Wojewoda Małopolski zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego realizowanego przez NGO-sy.