Powiat Chrzanowski pozyskał 28 405 000 zł z Polskiego Ładu

Rozstrzygnięto II nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategcznych POLSKI ŁAD. Powiat Chrzanowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 28 405 000,00 zł na realizację zadania „Przebudowa i rozbudowa części DP 1044K wraz z budową nowego odcinka drogi powiatowej dla uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe”. Całkowita wartość zadania szacowana jest na kwotę: 29.900.000,00 zł

granatowy baner biały napis w 2 edycji programu inwestycji strategicznych pow. chrzanowskiwmu przyznano 28405 000. logo polski ład kontur pl, napis bgk(bank gosp krajowego)po lewej str kontur orła, w tle widok na blok w budowie

Dzięki realizacji zadania nastąpi:

  • Dostosowanie ciągu istniejących dróg powiatowych do przenoszenia ruchu ciężkiego pomiędzy węzłem autostrady A-4 a istniejącymi i projektowanymi obszarami inwestycyjnymi i przemysłowymi na obszarze Gmin Chrzanów i Trzebinia.
  • Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na DP 1045K (ul. Pułaskiego), a zwłaszcza na DK 79 (ulice: Kościuszki i Długa) w Trzebini poprzez skierowanie ruchu z tychże dróg w zakresie obsługi grupy ORLEN – na objęty wnioskiem, alternatywny przebieg doprowadzony do sąsiedniego węzła A-4 „Chrzanów – Balin”.


W ramach projektu wybudowane zostaną ponadto dwa skrzyżowania o ruchu okrężnym dla usprawnienia ruchu pojazdom ciężkim.

Wzdłuż drogi powiatowej nr 1044K (tj. wzdłuż ul. Wodzińskiej i na fragmencie ul. Sikorskiego) –zaprojektowana zostanie trasa rowerowa o długości około 3km.