W całym kraju obowiązują dwa stopnie alarmowe

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenie w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zarządzenie w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od 1 czerwca od godz. 00:00, do 30 czerwca do godz. 23.59.