Onkologia Kliniczna/ Chemioterapia i Oddział Medycyny Paliatywnej w chrzanowskiej lecznicy

Szpital Powiatowy w Chrzanowie podjął działania ukierunkowane na rozwój i poszerzanie działalności medycznej w szpitalu, a co za tym idzie zwiększenie dostępu pacjentów do wąskospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych uruchamiając dwa nowe Oddziały Szpitalne. 1 kwietnia uruchomiono Oddział Onkologii Klinicznej/ Chemioterapii, a 1 lipca ruszy Oddział Medycyny Paliatywnej.

ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ / CHEMIOTERAPII

 

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. W oddziale prowadzone jest leczenie nowotworów zgodne ze standardami rekomendowanymi przez Centrum Onkologii i Krajowego Konsultanta ds. Onkologii.

Szybkie ustalanie rozpoznania i wdrożenie właściwego leczenia jest możliwe dzięki stałej współpracy z wysokospecjalistycznymi ośrodkami medycznymi. Pacjenci mają możliwość skorzystania ze świadczeń w trybie ambulatoryjnym, jak również w trybie stacjonarnym. Integralną częścią jest przyszpitalna Poradnia Onkologiczna, która zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami z podejrzeniem nowotworu lub zdiagnozowaną chorobą nowotworową.

 

W diagnozowaniu schorzeń nowotworowych oddział korzysta z nowoczesnych metod na bazie pracowni: rentgenodiagnostyki konwencjonalnej, TK, rezonansu magnetycznego, mammografii, USG, pracowni histopatologicznej, mikrobiologicznej, analitycznej, bronchoskopii i innych endoskopowych. Istnieje możliwość wykonania biopsji narządów pod kontrolą USG. W przypadkach uzasadnionych klinicznie pacjentom zapewnia się udzielenie konsultacji chirurgicznej, chirurgii onkologicznej, urologicznej, torakochirurgicznej i innej.

 

Oddział zapewnia profesjonalną opiekę chorym na nowotwory złośliwe również w przypadkach, w których konieczne jest zastosowanie leczenia chemioterapią. Wielolekowe cykle chemioterapii stosowane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu bezpiecznego dla pacjentów i personelu. Oddział specjalizuje się w leczeniu cytostatycznym schorzeń nowotworowych z ukierunkowaniem na:

  • nowotwory gruczołu piersiowego,
  • nowotwory układu oddechowego,
  • nowotwory narządu rodnego,
  • nowotwory przewodu pokarmowego,
  • nowotwory pęcherza moczowego.

 

W oddziale zatrudniona jest wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska oraz wyposażony jest on w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędny do diagnozowania i leczenia pacjentów onkologicznych.

 

Skierowanie do oddziału może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, przyjęcia realizowane są w sposób planowy, a świadczenia zdrowotne finansowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

Oddział dysponuje 15 łóżkami i zapleczem logistycznym do podawania cytostatyków. Zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ul.Topolowa 16 – pawilon A, VII piętro, prawe skrzydło.

 

Kontakt do oddziału:

Sekretariat oddziału: 32 624 72 29

Pielęgniarki: 32 624 73 53

Lekarze: 32 624 73 63

 

 

 

ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

Oddział realizował będzie wszechstronną, całościową opiekę i leczenie objawowe pacjentów chorujących na niektóre nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

W oddziale zatrudniona będzie wykwalifikowana kadra lekarska i pielęgniarska oraz wyposażony jest on w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędny do opieki i pielęgnacji nad pacjentami wymagającymi leczenia paliatywnego.

W Oddziale Medycyny Paliatywnej będą leczeni pacjenci z następującymi nieuleczalnymi, postępującymi i ograniczającymi życie chorobami nowotworowymi i nienowotworowymi:

- Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (ICD-10: B20-B24)

- Nowotwory (ICD-10: C00-D48)

- Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego (ICD-10: G09)

- Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (ICD-10: G10-G13)

- Stwardnienie rozsiane (ICD-10: G35)

- Kardiomiopatia (ICD-10: I42-I43)

- Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej (ICD-10: J96)

- Owrzodzenie odleżynowe (ICD-10: L89)

 

Skierowanie do oddziału może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, przyjęcia realizowane będą w sposób planowy.

Oddział będzie liczyć 15 łóżek, a udzielane świadczenia zdrowotne finansowane będą w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia

Oddział zlokalizowany będzie w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ul. Topolowa 16 – paw.A, II piętro, lewe skrzydło.

Kontakt do oddziału zostanie podany w późniejszym terminie.