Zarząd Powiatu Chrzanowskiego otrzymał wotum zaufania i absolutorium

Na wczorajszej sesji Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Chrzanowskiego w roku budżetowym 2021

od lewej Ewa Jędrysik, w czarnej garsonce i białej b,luzce, Przemysław Rejdych, Andrzej Uryga, Bartłomiej Gębala, Adam Potocki w ciemnych garniturach, w tle niebiseka scianka z herbami powiatu chrzanowskiego

Udzielone absolutorium jest potwierdzeniem dobrej działalności Zarządu Powiatu, mającej na celu rozwój Powiatu Chrzanowskiego i dobro jego mieszkańców.